Skip to main content

Byråsamarbetet och byråkoden

Byråsamarbetet startade 2017 som ett svar på #sistabriefen och består idag av 72 byråer i Göteborg. Vårt mål är att skapa en bättre arbetsmiljö för alla i kommunikationsbranschen genom konkreta åtgärder som leder till faktisk förändring. Tillsammans kan vi bredda samtalet och förändra dåligt beteende i våra företag. Alla ska kunna vara trygga på jobbet utan att utsättas för trakasserier, härskartekniker och orättvisor.

 

Byråkoden

För drygt två år sedan uppkom Byråkoden - en kod som fungerar som ett gemensamt förhållningssätt och ett ställningstagande på att de byråer som skrivit på menar allvar med att aktivt arbeta med jämställdhet på arbetsplatsen.

  1. Inga övergrepp eller sexuellt trakasseri, vare sig i fysisk eller verbal form. Alla ska veta och känna sig trygga med att veta hur de ska gå tillväga om de eller någon kollega utsätts för trakasserier. 

  2. Framtiden är medveten och förståelse för jämställdhet utifrån flera nivåer. Fokus på att öka antalet medarbetare som är medvetna om jämställdhetsproblematik och hur de kan motverkas.

  3. Klimat kommer uppifrån och med en transparent, öppen och respektfull ledning som aktivt arbetar för jämställdhet kan medarbetare få förståelse för utmaningar, känna sig trygga i att frågan tas på allvar och bli stolta över sin arbetsplats.

  4. Vardagen blir tryggare med en arbetsmiljö som är fördomsfri, tillåtande och inkluderade där alla medarbetare arbetar på samma villkor.

  5. Det spelar roll vilket är anledningen till att alla är medvetna och tar hänsyn till de könsroller som kan uppstå på en arbetsplats och ge alla samma förutsättningar för ett sunt förhållande mellan arbete och fritid samt aktivt stödja och uppmuntra ett engagerat och jämställt föräldraskap.

  6. Karriär är för alla vilket innebär att vi ska sträva efter jämställdhet i arbetsgrupper, kompetensutveckling och rekrytering.

  7. Branschen får bättre rykte genom att vi ska göra kommunikation utan förlegad människosyn och som istället utmanar fördomar och är inkluderande.

  8. Kunden har inte alltid rätt  utan vi ska verka för en respektfull och jämställd relation mellan oss och såväl uppdragsgivare som leverantörer.

  9. Det lönar sig när ett företag är jämställt. Ju mer jämställt ett företag är, desto bättre mår personalen. Vår verksamhet ska vägledas av insikten om att aktivt jämställdhetsarbete påverkar lönsamheten positivt.


Källa: https://byrasamarbetet.se/
 


Hur vi på Understandit förhåller oss till Byråkoden

Varje år följer vi upp Byråkoden och våra medarbetare får svara på en undersökning där de ger sin syn på sin arbetsplats jämställdhetsarbete. Exempel på frågor kan vara “Vet du till vem du ska vända dig om du själv eller någon av dina kollegor blir utsatta för någon form av negativ särbehandling, trakasserier, hot och våld eller mobbing?”

På Understandit jobbar vi alltid aktivt för att alla, oavsett bakgrund eller kön, ska känna sig inkluderade. Vi har hela tiden en öppen dialog oss medarbetare emellan och även med ägare och ledning som är tydliga med att det här är viktiga frågor för dem. Vi strävar alltid efter att man ska ha någon att prata med vid behov. Trots utmaningar i branschen försöker vi också skapa ett så jämställt team som möjligt. 

Vi hade gärna sett att vi hade en större andel tjejer på företaget eftersom vi tror att det skulle vara positivt för utvecklingen. Det här är en utmaning inte bara för oss utan för hela techbranschen och även för samhället i stort. Det gäller att redan tidigt få tjejer att intressera sig för tech och utbilda sig till programmerare och webbutvecklare eller andra tech-relaterade yrken!