Skip to main content

More Alliance

More Alliance är en kommunikationsgrupp som byggts upp sedan 2006. More Alliance erbjudande sträcker sig från content marketing, PR, reklam, film och digital utveckling till event och sälj

Vad är More Alliance?

More Alliance är en kommunikationsgrupp som byggts upp sedan 2006 och sitter tillsammans i fantastiska lokaler på The Bricks Studio i Göteborg. More Alliance erbjudande sträcker sig från content marketing, PR, reklam, film och digital utveckling till event och sälj. I åtta entreprenörsledda bolag är vi drygt 120 medarbetare som kan erbjuda specialistkunnande inom varje disciplin. Som kund kan du välja att arbeta med enskilda bolag eller en kombination av bolagen för att lösa just din kommunikationsutmaning eller era säljmål. Kort sagt mindre avstånd till större kompetens.

Vi på Understandit har varit en del av More Alliance sedan 2010. Vi samarbetar tätt med flera av våra systerbolag i olika typer av projekt beroende på kundens efterfrågan.