Tjänster

Webb

Webbutveckling är vår grundpelare. Vi gör allt ifrån e-handel till kampanjsiter.

Appar

Vi utvecklar Appar med olika tekniker beroende på vad som passar uppdraget bäst. De plattformar vi fokuserar på är iOS (iPhone, iPad) och Android (smartphones, tablets) samt Spotify.

Sociala medier

Att synas och agera inom sociala medier kan ge fantastiska resultat. Vi hjälper till med att ta fram strategier och utveckla koncept för social medier.

Specialområden

Vi erbjuder även mer specialiserade konsultinsatser inom våra specialkompetenser.