Skip to main content

Användbarhet, UX och design

Vi strävar efter maximal användbarhet ur alla perspektiv för att säkerställa att kundresan optimeras utifrån ditt företags verksamhet.

Användbarhet, UX och Design

På Understandit arbetar vi med användbarhet från alla perspektiv. Det är nästan lika viktigt att de som administrerar och skriver för en webbplats upplever det som enkelt och logiskt att utföra sina uppgifter, som att besökarna lätt skall kunna navigera och läsa innehållet på webbplatsen.


Detta gäller naturligtvis inte bara för webbplatser. Användbarhet och enkelhet kommer i första hand i alla våra projekt. Från den minsta kampanjsidan till den avancerade mobilappen.
 

Interaktionsdesign (UX) och design (UI)

Första intryck är viktigt. Användarupplevelsen i form av flöde och design förmedlar en känsla innan besökaren eller användaren ens har läst ett ord eller tryckt på en knapp. På Understandit har vi kunskapen att ta fram moderna behovsanpassade användarupplevelser, besökarflöden och design till webbplatser och appar. Detta arbete startar alltid med att vi tittar på behovet hos vår kund och kundens kund (dvs besökare/användaren).

UX (eller interaktionsdesign) kan och skall göras på olika sätt, baserat på hur kundens behov och resurser ser ut och det är många gånger här som besöksresan utkristalliseras. Användarens eller besökarens visuella resa arbetas fram för att återspegla varumärket och den känsla som slutligen skall engagera och skapa någon typ av action (tex köp, kontakt, etc).

Responsiv design

I dagens digitala landskap är vikten av att visuellt presentera ett flöde som är anpassat för respektive enhet och skärmupplösning mycket viktig. Det är detta som kallas för ”responsiv design”. Inga projekt lämnar Understandit utan att detta är genomarbetet och testat.

Vi kan hjälpa dig med allt från en uppfräschning av en nuvarande design till att ta fram ett nytt koncept. Kontakta oss om du vill veta mer eller har några frågor.

 

Utbildade kognitionsvetare

Våra team omfattar utbildade kognitionsvetare, vilket innebär att vi inte bara kan utforma gränsnitt som är logiska och lättanvända, utan att vi också kan berätta varför och hur det påverkar användarna.

Utöver att vi har stor nytta av den här kompetensen i våra egna kundprojekt erbjuder vi oss också att konsultera i användarbarhetsfrågor i externa projekt.