Skip to main content

Picadeli

Behovet för Picadeli var att snabbt ge besökaren möjlighet att hitta sin närmaste Picadelisallad. Visa vad man erbjuder och inspirerar med goda sallader och Food-to-go produkter.

www.picadeli.se
image

Man behövde en ny gemensam webplattform för alla marknader. Enkel att administrera, rättighetssäkrad, integrerad med produktsystem och butikslocations, etc.Systemet skapar även möjlighet till kampanjarbete samt en mängd olika sätt att skapa landingssidor, kommunicera och knyta till sig sin publik. Ett exempel är kampanjen Friskmatsbidraget.se som var att skapa ett initiativ för att komplettera friskvårdsbidraget med ett friskmatsbidrag! I detta kampanjuppdrag skapade Uit möjligheten att köpa kupong för sallad / träning som resulterar i att man som köpare kan lämna in sitt kvitto som Friskvårdsbidrag.Arbete med ett större engagemang pågår hela tiden.

image