Skip to main content

Niekhu

Behovet var att skapa en en ny webbplats för det exklusiva hotellet i Riksgränsen, dit skidåkare vallfärdar från hela världen.

niehku.com
image

I detta uppdrag var varumärket, rätt känsla och det visuella extremt viktigt för kund.

I övrigt är det en webbplats som inspirerar, informerar och gör det möjligt för besökaren att boka en fantastisk upplevelse.

image