Priser

Vi strävar alltid mot att lösa vår kunds efterfrågan, ambitionsnivå och behov, till en rimlig kostnad. Detta kan vi göra på olika sätt, allt från fastpris på det som skall genomföras, till löpande debitering med täta avstämningar i projekt som skapas och förändras över tid. Hur projektestimat skall framräknas och hur debiteringar skall göras kommer vi tillsammans överens om. Det är av yttersta vikt att vi alla är nöjda för att projektet skall bli framgångsrikt.

Vi ger ofta en initial prisuppfattning, innan en formell och genomarbetad offert. Detta kan ske genom att:  

  • ge prisexempel på liknande projekt vi gjort åt andra kunder
  • grovt räkna på projektet där vi gör ett antal egna antagande 
  • ni ger oss en budget och vi räknar på vilken lösning och vilka funktioner som kan ingå.

När prisindikationen överensstämmer med vad vår kund har möjlighet att investera baserat på behov och ambitionsnivå arbetar vi fram ett mer specificerat projektförslag samt tittar vidare på tidplan, etc.

Är du i behov av vår kunskap, kontaktar du oss genom något av alternativen nedan.

info [at] understandit [dot] se
031 - 788 68 00
Medarebetare

Välj gärna område