Våra systrar

More Alliance – Less distance to more competence

Sedan 2010 är Understandit en del av More Alliance.

More Alliance är en kommunikationsgrupp som byggts upp sedan 2006. More Alliance erbjudande sträcker sig från content marketing, PR, reklam, film och digital utveckling till event och sälj. I nio entreprenörsledda bolag är vi drygt 100 medarbetare som kan erbjuda specialistkunnande inom varje disciplin. Som kund kan du välja att arbeta med enskilda bolag eller en kombination av bolagen för att lösa just din kommunikationsutmaning eller era säljmål. Kort sagt mindre avstånd till större kompetens.

Följande företag ingår i More Alliance

Start Communication - En reklambyrå som förvandlar strategiska planer till kreativa och säljande marknadsaktiviteter.

Vekst - Vi hjälper företag att effektivisera sin marknadskommunikation med tjänster och verktyg för mätning, analys och beslutsstöd.

Revolve - Eventoperatör som bland andra jobbar med Volvo Ocean Race.

Rubrik - Komplett partner för all tänkbar redaktionell kommunikation. Det innefattar allt från kund- och personaltidningar till film och webblösningar.

More PR - Hjälper företag och organisationer att nå framgång i sin interna och externa kommunikation genom inspirerande utbildningar och direkta konsultinsatser.

True Stories - Specialister på att forma lojalitetsskapande barnklubbskoncept, innehåll och upplevelser för företag som har barnfamiljer som målgrupp.

STARK Corporate Communication - STARK hjälper sina kunder att nå strategiska mål genom upplevelsemediernas förmåga att underhålla, påverka och aktivera. Med arv från film och event skapar STARK berättelser som kommunicerar med både hjärta och hjärna, som utmanar och bryter mönster. Från det lilla affärsmötet till de globala digitala kampanjerna.

Mad Terrier - Hjälper företag och organisationer att hitta fram till sina kärnbudskap och sålla i informationsflödet så att allt stöttar huvudbudskapet. Helt enkelt: Vad ska man säga, varför och hur?