Skip to main content

Understandit bakom lansering av digital vård i Polen

Press release:
Med en ny strategi och mycket driv har göteborgsbyrån Understandit utvecklat en ny affärsmodell. I tillägg till att erbjuda smarta onlinelösningar kan byrån även säkra kunders projekt genom såväl medfinansiering som styrelsekompetens. Intresset för det första joint venture-projektet, vårdappen Med24, var mycket stort och emissionen övertecknades snabbt av svenska och polska investerare. Med24 lanseras fullt ut i Polen under juni och har idag 60-talet anslutna läkare. 

Digitalbyrån Understandits nya affärsmodell innebär att byrån går in som entreprenörer i uppdragsgivarens bolag, som medinvesterare av såväl kapital som teknik. 

– Vår nya strategi är att göra minst ett joint ventureprojekt per år. Det är ett perfekt sätt för oss att visa på byråns breda kompetens och vara en möjliggörare för digitala lösningar som annars kanske inte blivit förverkligade, säger Mikael Svensson, affärsutvecklare och medgrundare av Understandit.

Det nya arbetssättet gör Understandit till lite av en pionjär i branschen och premiärprojektet föll minst sagt väl ut. På bara drygt 12 månader utvecklade byrån en vårdapp för polska Med24, hittade investerare till en riktad nyemission och har nu smyglanserat den tekniska lösningen.

– Det har varit spännande att arbeta med denna typ av lösning. Jag är verkligen stolt över resultatet och hur hela satsningen har fallit ut. Vi har visat att Understandit, som är en relativt liten byrå men med stor entreprenörsanda, kan leverera högkvalitativa storproduktioner. Med24 är en toppapplikation både design- och kvalitetsmässigt, säger Mikael Svensson. 

Understandit är en del av More Alliance, en oberoende allians av sammanlagt elva företag med spetskompetens inom sitt kommunikationsområde. Olle Langenius, erfaren göteborgsentreprenör, är styrelseordförande i More Alliance och även medfinansiär till Med24-appen.

– Understandit präglas av entreprenörskap och framåtanda som kommer våra kunder till del varje dag genom unika och bra digitala lösningar. Jag är stolt över att se hur bolagets spetskompetens kan användas som valuta i joint venture-projekt och hur det möjliggör än större och komplexa lösningar. Bolagen inom More Alliance och allas erbjudanden kompletterar varandra på ett strålande sätt, säger Olle Langenius, entreprenör och delägare i More Alliance. 

Med24 är en applikation som bygger på video- och chatt-tekniker där patienter och läkare kan samtala, ställa frågor, ge råd och vård online. I nuläget är ett 60-tal läkare ansluta till tjänsten och fler på väg in. Läkarna kommer från alla delar av landet och arbetar på sjukhus, kliniker och andra vårdinrättningar.

URL: med-24.com.pl

Publicerad pressrelease:
IT-hälsan.se

För mer information, vänligen kontakta: 

Mikael Svensson, Understandit, mikael@understandit.se, +46 705 92 42 53

Olle Langenius, More Alliance, ol@layline.se, + 46 704 31 21 77