Skip to main content

Ny dom gällande cookies från Europadomstolen

Ny dom gällande cookies från Europadomstolen

I samband med de nya GDPR bestämmelserna under 2018 togs det laga i kraft i att alla webbplatser som sätter någon form av cookies i besökarens webbläsare (såsom Chrome, Firefox, Edge, Safari, eller liknande) måste informera om detta via en så kallad ”Cookie Consent-dialog”.

I höstas kom en ny dom från Europadomstolen som säger att det inte räcker med att bara meddela att man sätter cookies, man måste också informera om vilka cookies som sätts och besökaren skall även ha möjlighet att välja bort cookies som inte är avgörande för webbplatsens funktionalitet. En webbplats får inte sätta cookies på besökaren innan detta är genomfört.

Hur påverkar detta dig som webbplatsägare?

I Sverige är det PTS (Post och Telestyrelsen) som ger ut riktlinjer kring hantering av cookies och de har just nu ett pågående arbete med att se över vägledningen avseende detta. De har själva inget utökat godkännande av av cookies på sin egen webbplats och fram tills att det eventuellt kommer nya riktlinjer avvaktar vi också med detta.

Som webbplatsägare tycker vi dock att det är bra att vara medveten om att det kommit en dom som i framtiden kan innebära nya riktlinjer kring hantering av cookies. Vill du läsa domen så finns den översatt till svenska här.