Skip to main content

kAPPut din hantverkare i telefonen

I dagarna har vi lanserat kAPPut - appen som kopplar ihop den smarta telefonens alla möjligheter med ett nätverk av erfarna hantverkare. Vi har jobbat med den här appen i ett års tid och nu äntligen finns den tillgänglig på marknaden. I det här projektet har vi tagit ett helhetsgrepp kring design, UX, utveckling och programmering men också varit högst delaktiga i utveckling av affärsstrategin, vilket varit väldigt spännande eftersom det är en såpass ny tjänst på marknaden.

Vi är glada och stolta av att vara en del av det här projektet. Det ligger helt i linje med hur vi vill att ny teknik ska underlätta och hjälp till i vårt samhälle. Att appen kunde lanseras nu, i en tid då många håller sig hemma, är en stor fördel. Det underlättar enormt om man kan använda den här typ av appar och dessutom har Valf-Teknik bestämt att appen tillsvidare är gratis att använda för alla över 60 år. Fint tycker vi.
 

Läs gärna mer om caset här