Zero Vision Tool

ZTV - En digital kommunikationsplattform för den martima branschen

Zero Vision Tool är en metod och en projektplattform som utvecklats av Sveriges Redareförening och SSPA för säkrare, mer miljö- och energieffektiva transporter till sjöss. 

Understandit fick det prestigefulla uppdraget att utveckla detta projekts onlinenärvaro. Projektet innebar att skapa ett digital plattform där näringsliv, myndigheter och akademi inom den internationella maritima branschen ska kunna hålla sig uppdaterade, och dela vetande, kring de arbeten som industriprojekten och universitetsprojekten på plattformen genomför.

Zero Vision Tool är utvecklad i Drupal och systemet är integrerat med eventbokningssystem, sociala media kanaler och är anpassat för en CRM-funktion i Sharepoint. Ett relationsbaserat innehåll har varit en grundstomme genom hela webbplatsens uppbyggnad.

Uppdragsgivare

SSPA Sweden AB/Swedish Shipowners’ Association

Uppdrag

Responsiv design
Drupal
Systemintegration

Webbplats 

www.zerovisiontool.com