Skip to main content

EnviroProcess

Våren 2020 byggde vi en ny webbplats åt Enviroporcess som gav dem möjlighet att via stora bildytor och flexibla layouter rikta sin kommunikation till olika målgrupper.

enviroprocess.com
image

EnviroProcess

2019 blev Processing AB uppköpta av det tyska företaget EnviroChemie GmbH vilket innebar en omstrukturering och sammanslagning av de två webbplatserna  www.processing.se och www.processingwater.com till en helhet under namnet www.enviroprocess.com.

image

Två blir en

De tidigare webbplatserna representerade var sitt affärsområde med två helt olika målgrupper och geografiska marknader. Tillsammans med kund gick vi igenom webbplatserna och vad vi ville ta med oss från dem in i det nya projektet. Vi gick igenom vilken typ av information och funktionalitet som var gemensam för de båda och vad som skulle var unikt för respektive affärsområde. 

Flexibilitet i struktur och design

Efter vår genomgång var det tydligt för oss att behövde tänka flexibilitet och inte låsa in oss i fasta strukturer. Webbplatsen skulle enkelt kunna byggas ut med ny funktionalitet för affärsområden och geografiska marknader i framtiden. Eftersom Enviroprocess är verksamma i flera länder var en smidig språkhantering avgörande och vi tog ett helhetsgrepp kring domänstrukturen för att få språkhanterignen att fungera optimalt.

Synergieffekter och smart UX

  • Två skilda affärsområden olika språk
  • Separata menyer
  • Synergieffekter med gemensamt innehåll
  • Smart UX och navigering
  • Stor flexibilitet i layouter
  • Besökarens webbläsare avgör vilket språk besökaren ser först
  • En domän istället för tidigare fem
  • Administration på valfritt språk
  • Olika roller och rättigheter för administratörer