Astral planes of unicode

Skrivet av Joel Söderberg - ons, 2014-02-12 11:56

Läs den här artikeln om javascript och unicode och förfasas. Vi som bor i Sverige är vana vid att webb-tjänster på engelska ofta trasslar till våra "åäö". Dags att vi alla försöker tänka på att webben är global och vi ska vara så inkluderande som möjligt till andra kulturer och språk.